Město Plzeň poskytne 4,3 milionu korun na lepší vybavení pro hasiče, policisty a zdravotnické záchranáře

Zastupitelé města Plzně na svém zasedání ve čtvrtek 1. února 2024 schválili poskytnutí finančních darů Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje a Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje. Suma v celkové výši 4,3 milionu korun je určena na nákup či přestavbu vozidel, které jednotlivé složky integrovaného záchranného systému využijí při svých zásazích, nebo na nákup vybavení.

„Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje získá od města Plzně částku ve výši 2,8 milionu korun. Finanční dar bude rozdělen na tři části. Hasiči z Košutky díky němu upraví a dovybaví velitelský automobil tak, že v něm vznikne úložný prostor pro převoz technického materiálu a budou do něj zabudovány moderní komunikační prostředky. Velitel čety stanice Plzeň Košutka totiž řídí složitější zásahy a koordinuje mimořádné události, proto potřebuje moderně vybavené velitelské zásahové vozidlo. Část peněz je pak určena na přestavbu podvozku v současné době nevyužívaného vozidla Iveco Magirus ALP 375. Díky úpravám bude vytvořen nákladní automobil s větší úložnou plochou a výklopným zdvihacím čelem,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer. „Z třetí části této sumy bude nakoupena nová dýchací technika s integrovaným komunikátorem v obličejových maskách, což zajistí větší komfort a snadnější komunikaci v protichemických ochranných oblecích. Dále budou pořízeny sušící skříně na všechny hasičské stanice na území města Plzně, které jsou primárně určeny k údržbě zásahových oděvů a osobních ochranných pomůcek,“ dodal Jiří Winkelhöfer.

Zastupitelé dále souhlasili, aby město Plzeň poskytlo milion korun Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje. Policisté dle vyjádření krajského ředitele Petra Macháčka plánují, že za částku cca 650 tisíc korun pořídí speciální IT techniku, která bude sloužit k zajištění nadstandardní kvality dokumentace a odhalování protiprávního jednání i k jejímu předcházení. Částku ve výši cca 350 tisíc korun použijí na pořízení technického vybavení policistů v přímém výkonu služby, především k zabezpečení jejich připravenosti na okamžitý a rychlý zásah.
Půl milionu korun pak město Plzeň poskytne jako dar Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje.

„Finance jsou určeny na nákup vozidla, které přispěje ke zlepšení akceschopnosti zdravotnických záchranářů a bude sloužit i při mimořádných událostech s hromadným postižením osob jako jsou velké dopravní nehody nebo havárie. Nově pořizované vozidlo bude mít vznětový přeplňovaný motor a pohon všech kol, vybavené bude tažným zařízením, navigačním systémem, výstražným zařízením a volbou jízdního režimu,“ vysvětlil Jiří Winkelhöfer.

Dary budou poskytnuty z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. S přidělením darů už souhlasili radní města Plzně na svém lednovém zasedání.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu