Město Plzeň předalo nová vozidla dobrovolným hasičům. Zaplatilo za ně více než pět milionů korun

Čtyři nová vozidla Volkswagen Transporter předalo dnes 15. března 2023 město Plzeň zástupcům jednotek sborů dobrovolných hasičů z Hradiště, Litic, Malesic a Bukovce. Cena jednoho vozu činí 1,4 milionu korun, celková částka 5,6 milionu korun byla uhrazena z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

Předání vozidel (fotografie: M. Pecuch)


Činnost dobrovolných hasičů je pro město Plzeň velmi důležitá. Zasazují se o ochranu jeho obyvatel, pomáhají při mnoha mimořádných událostech a také se výraznou měrou zapojují do veřejného života tím, že se starají o volný čas dětí a mládeže či organizují společenských život v jednotlivých plzeňských čtvrtích. Snažíme se jim pomáhat třeba tak, že jim zajistíme potřebnou techniku. Dnes jsme předali čtyři vozy a během letošního roku nakoupíme ještě další čtyři automobily tohoto typu pro dobrovolné hasiče z Bolevce, Křimic, Doubravky a Skvrňan. Pro dobrovolné hasiče pořídíme i další techniku,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Vozidla Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI v červené barvě jsou devítimístná. „Budeme nový automobil využívat především k přepravě dětského družstva mladých hasičů na soutěže i různé kulturní a sportovní akce. K dispozici však bude také výjezdové jednotce našeho sboru,“ popsal velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bukovec Jaroslav Žák. Dodal, že SDH Bukovec dlouhodobě spolupracuje s městem Plzní: „Pomáháme koordinovat různé společenské akce, provádíme protipožární zabezpečení. Město nám pravidelně pomáhá dovybavit se technikou, jejíž pořízení by pro našeho zřizovatele bylo finančně zatěžující. Děkujeme.“

Podobně nové vozidlo využijí také v Liticích. „Transporter poslouží k dopravě členů naší jednotky na místo zásahu a také při evakuaci osob v případě jejich ohrožení. Budeme s ním přepravovat naše členy na školení či mladé hasiče na soutěže,“ uvedl velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litice Rudolf Klečanský.

Také litický sbor dlouhodobě s městem Plzní spolupracuje. Pomáhá například při organizaci Slavností svobody nebo se zajištěním akce Bezpečné město. „Od města Plzně se nám dostává výrazné podpory v zajištění obnovy našeho technického vybavení. Moc si toho ceníme,“ poznamenal Rudolf Klečanský.

„V Malesicích vozidlo bude využito k dopravě jednotky sboru dobrovolných hasičů k hašení požárů a k provádění záchranných i likvidačních prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,“ vysvětlil Zdeněk Vlček, člen malesického SDH a tamní zastupitel.

„Nové vozidlo bude využívat především naše hradišťská výjezdová jednotka k hasičské činnosti. Plánujeme ale také, že poslouží k dopravě při nejrůznějších akcích, které organizujeme nebo se na jejich pořádání podílíme, ať již ve spolupráci s druhým městským obvodem nebo s městem Plzní, jsou to například Slavnosti svobody, Dětské dny ve Chvojkových lomech či různé adventní akce,“ uvedl velitel jednotky SDH Hradiště Jan Nový.

Plzeň pomáhá s pořizování techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů dlouhodobě. „Například loni bylo z rozpočtu města zakoupeno sedm přenosných motorových stříkaček, které slouží hasičům k čerpání vody z přírodních i umělých zdrojů a k dálkové přepravě vody při požárech, a také k čerpání vody ze zatopených míst a objektů při povodních. V letošním roce budeme prostřednictvím magistrátního odboru bezpečnosti pořizovat přenosné motorové stříkačky i s příslušenstvím pro další dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů moderní zásahovou technikou,“ informoval radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

V současné době je městskými obvody na území Plzně zřizováno 16 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jejich rozmístění téměř kopíruje historické obce, které se postupně připojily k Plzni. Tyto jednotky jsou neodmyslitelnou součástí integrovaného záchranného systému při likvidaci velkých požárů a následků živelních pohrom,“ připomněl Michal Hausner, člen Bezpečnostní rady ORP (obce s rozšířenou působností) Plzeň, starosta městského obvodu Plzeň-6 Litice a náměstek starosty sboru SDH Litice.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu