Ministerstvo vnitra poskytne Plzni tři miliony korun na prevenci kriminality

Téměř tři miliony korun je celková suma, kterou obdrží město Plzeň od Ministerstva vnitra České republiky jako neinvestiční dotaci na několik projektů v oblasti prevence kriminality. Přijetí dotací schválili radní města Plzně. Projekty realizuje Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Uspěli jsme s několika projekty v rámci dvou ministerských dotačních programů prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2024,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer. Doplnil, že město například uspělo v programu zaměřeném na projekty ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajině. Získalo 2,19 milionu korun na projekt Asistent prevence kriminality.

V jeho rámci jsou k Městské policii Plzeň už od roku 2013 zařazeni romští asistenti prevence kriminality a od roku 2023 také čtyři asistenti prevence kriminality se znalostí ukrajinského jazyka, neboť v Plzni našly útočiště desítky tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Městská policie Plzeň nastavila systém smíšených hlídek, kterým se daří předcházet napětí mezi Romy a Ukrajinci, asistenti také přispívají k udržování veřejného pořádku v lokalitách své působnosti. Město na tento projekt přispívá částkou ve výši 220 tisíc korun. V této části ministerského dotačního programu uspěl také projekt Zvládnu to!, na který byla poskytnuta dotace 129,5 tisíce korun. Díky tomuto projektu se děti z romské a ukrajinské komunity, které po základní škole nastupují na školu střední, mohou účastnit aktivizačního zátěžového pobytu v přírodě. Díky kurzu získají pozitivní zážitky, zmírní předsudky vůči sobě navzájem, naučí se řešit konflikty, zažijí pocit úspěchu i spolupráce.

Dále Plzeň uspěla s unikátním projektem Venkovní preventivní stezky, na nějž od ministerstva získala 412 tisíc korun. „Nejen pro rizikovou skupinu dětí a mladistvých ve věku od 12 let vytvoříme s využitím umělé inteligence stezku s pěti stanovišti. Stezka bude ve veřejném prostoru, takže bude samozřejmě volně přístupná široké veřejnosti. Inspirací nám při její tvorbě jsou zážitkové stopovací hry. Ti, kdo se na stezku vypraví, se tak interaktivní formou a pomocí příběhů budou moci seznámit s důsledky protiprávního jednání jako je například vandalismus a násilí. Seznámí se také s kyberproblematikou a problémy, které přináší závislostní chování i s tím, jak vytvářet a udržovat zdravé vztahy. Věříme, že právě i díky moderním technologiím, se nám podaří oslovit mladé lidi. Celkové náklady na vybudování stezky činí cca 630 tisíc korun, 218 tisíc korun bude poskytnuto z rozpočtu města Plzně,“ představil projekt Jiří Winkelhöfer.

Dotace ve výši 134 tisíc korun pak bude poskytnuta na projekt I prevence může být legrace, který byl ministerstvem finančně podpořen i v předchozích letech. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi jsou v rámci tohoto projektu pořádány jednodenní i vícedenní zážitkové pobyty pro děti. Na programu v nich je nejen doučování, ale také kariérní poradenství, základy finanční gramotnosti, sociální poradenství či vedení k aktivnímu trávení volného času. I na tento projekt přispěje město Plzeň, a to téměř 68 tisíc korun.

Ministerstvo vnitra přispěje také na Motivační dětský pobyt s Městskou policií Plzeň, který je určen pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dotace činí 40 tisíc korun, město přispěje 17,5 tisíce korunami.

Text: Hana Josefová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu