Na Hrdiny Plzně se přišlo podívat přes šest tisíc návštěvníků

Svou práci, vybavení, techniku a ukázky zásahů předvedly základní i doplňkové složky integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci akce Hrdinové Plzně. Ta se konala v sobotu 10. září 2022 v areálu DEPO2015 a i přes nepřízeň počasí o ni projevilo zájem přes šest tisíc návštěvníků. Program akce, jenž připravil Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se složkami IZS, byl velmi pestrý, vrcholem ukázek byla záchrana osoby uvízlé na komíně u Papírenské lávky pomocí armádního záchranářského vrtulníku. Vstup byl zdarma.

„Hrdinové Plzně se po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru mohli opět představit veřejnosti. Ukázat a přiblížit svou práci a především to, co pro nás, občany města Plzně i celého kraje, dělají. Právě uplynulé dva roky byly nejtěžší pro složky bojující v takzvané první linii a sobotní akce tak byla další možností, jak jim za jejich ochranu a péči poděkovat,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář. Z jeho rukou pak převzali zástupci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje chytré obleky a rukavice, které poskytují hasičům větší bezpečnost a pomáhají jim efektivně zasahovat při požáru. Právě 18 sad těchto chytrých obleků zakoupilo hasičům město Plzeň.

Své poděkování vyjádřil i radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký: „Velké poděkování patří organizátorům dnešního dne, kteří společnými silami zajistili program pro širokou veřejnost. Jsem rád, že Hrdinové Plzně mohli navázat na ověřený formát z roku 2019 a pokračovat v tradici. Poděkování patří nejen třem hlavním složkám IZS, tedy záchranářům, hasičům a policistům, ale i všem spolupracujícím složkám, kterých je celá řada.“

Během dne lidé zhlédli řadu ukázek – k vidění byly komentovaný výcvik policejních psů, zásah při podezření na výskyt vysoce virulentní nákazy, vyproštění osoby z havarovaného automobilu, hašení hořlavé kapaliny i to, jak hasiči používají chytré obleky, jež vyvinuli odborníci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s průmyslovými partnery. Správa informačních technologií města Plzně představila své drony, které jsou jako jediné v České republice oficiální složkou IZS. Vrcholem ukázek byla záchrana uvízlé osoby na komíně pomocí vrtulníku.
Dynamické ukázky doplnilo několik stanovišť s technikou a vybavením, návštěvníci si prohlédli hasičskou techniku určenou pro různé druhy zásahů, odchytový vůz Městské policie Plzeň, eskortní autobus vězeňské služby, člun vodní záchranné služby, vozidlo mobilního dohledu, vůz na detekci omamných a psychotropních látek a další. Nabitý program doplňovala soutěžní stezka, na jejímž konci se děti po splnění úkolů staly Hrdiny Plzně. Zábavu si užily nejmenší děti na skákacím hradu, větší a odvážnější pak vyzkoušely své síly na mobilní lezecké stěně nebo si užily slanění přes řeku Radbuzu.
Návštěvníci mohli detailně sledovat dění v areálu na velké LED obrazovce, část programu se živě streamovala na facebookové stránce města Plzeň.eu. Akce měla charitativní podtext, výtěžek z ní pomohl dofinancovat nákup a provoz nového mikrobusu pro denní stacionář Človíček pro osoby s postižením, který zajišťuje dopravu dětí z rodin do denního stacionáře a zpět. Lidé mohli podpořit i projekt Respektuj 18!, jenž se zaměřuje na prevenci užívání alkoholu dětmi a mladistvými.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu