Kotíkovská ulice na Lochotíně dostane nový asfaltový povrch

Od 1. července začne město opravovat povrch Kotíkovské ulice v Plzni na Lochotíně. Správci městských komunikací přitom také upraví vyvýšený přechod pro chodce, aby jej mohli lépe přejíždět autobusy MHD. Provoz linky MHD číslo 27 bude po dobu stavby přerušen. Průjezd Kotíkovskou ulicí bude během stavby možný pouze v jednom směru, a to z centra. Stavba má skončit 20. srpna.

„Provoz v Kotíkovské ulici se v posledních letech zvýšil, což mělo negativní vliv na povrch vozovky. Ta již praská a vyžaduje opravu. Spolu s novým asfaltovým kobercem také rozšíříme zvýšený přechod a upravíme jej pro lepší průjezd autobusů MHD. Po úpravách se také zlepší rozhledové podmínky na některých křižovatkách,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Goethova

Zdroj foto: Správa veřejného statku města Plzně

Opravou projde 1,3 kilometru dlouhý úsek Kotíkovské od křížení s ulicí Pod Sylvánem až po křížení s ulicí Vinickou, včetně přiléhajících napojení do postranních ulic.

Stavební práce budou probíhat po etapách vždy v jedné polovině vozovky, druhá zůstane průjezdná směrem z centra města. Pro cestu do města budou muset řidiči použít objízdnou trasu po staré Karlovarské a poté při tramvaji po té nové až ke křížení s ulicí Na Chmelnicích.

Z důvodu rekonstrukce Kotíkovské ulice bude od 1. července do plánovaného dokončení stavebních prací na konci srpna 2024, přerušen provoz linky 27, tedy i obsluha zastávek Nemocnice Privamed, Skautská a Tleskačova touto linkou MHD.

Stavbu, která bude probíhat během července a srpna, bude provádět firma PORR a.s. Správa veřejného statku města Plzně ji vysoutěžila za 7 011 950 korun včetně DPH.

Editace textu: Monika Krausová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu