Nebezpečí vzniku a šíření požárů.

V důsledku sucha platí do 17.5. pro Plzeňský kraj výstraha před nebezpečím vzniku a šíření požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Bližší informace zde.

Zdroj: ČHMÚ

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu