Od 1. července 2023 se mění systém ubytování osob s dočasnou ochranou

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO) společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Lze zapsat pouze samostatný byt, který je cizincům s DO pronajat celý k bydlení (nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem). Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

 

 

Odkaz HUMPO:
Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 – frs.gov.cz
https://prod.frs.gov.cz/uk/tymchasovyy-zakhyst/
https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/
https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana-ua/

Odkaz MPSV:
Elektronická žádost: https://davkyuk.mpsv.cz/jazyk
Humanitární dávka: https://www.mpsv.cz/web/cz/humanitarni-davka
Humanitární dávka UA: https://www.mpsv.cz/web/cz/humanitarni-davka-ua
Obecné: https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu