Odsouzení pomáhali s úklidem na Borech, spolupráce města a Vězeňské služby ČR bude pokračovat

Správa veřejného statku města Plzně ráno v neděli 2. června 2024 vypravila autobus, který zastavil před borskou věznicí. Nastoupilo do něj deset odsouzených s doprovodem a vypravili se uklízet zelený prostor ohraničený z jedné strany kruhovým objezdem, jenž se nachází mezi ulicemi Folmavská a Sukova, z druhé strany pak Borskou ulicí. Jde o území o celkové rozloze cca 5 hektarů. I přes nepřízeň počasí se podařilo naplnit nepořádkem 3 kontejnery o obsahu 33 kubíků, což představuje zhruba 6 tun odpadu. Úklid a úpravy tohoto území budou dále pokračovat.

vězni_2

Zdroj fotografií: Správa veřejného statku města Plzně

„Navazujeme novou spolupráci s Vězeňskou službou České republiky – Věznicí Plzeň. Začali jsme letos v dubnu prvním zkušebním kolem, kdy tři odsouzení pomáhali s úklidem jižního břehu Velkého Boleveckého rybníka. Dopadlo to na výbornou. Domluvili jsme se proto na rozsáhlejší spolupráci při úklidu velmi znečištěného prostoru na Borech. Zajistili jsme pro odsouzené a jejich dozor autobus i oběd, dodali jsme pracovní nářadí, pytle a rukavice. Společnost Čistá Plzeň pak přistavila kontejnery na odpad. Ke spolupráci jsme přizvali také Městskou policii Plzeň, protože v místě byly dvě osady lidí bez domova,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně, která oblast spravuje.

Podle Andreje Červeného, odborného zaměstnance Věznice Plzeň, který odsouzené doprovázel s kolegou Tomášem Krňoulem, byli členové pracovní skupiny pečlivě vybráni, aby se minimalizovalo riziko možných problémů. „Účast na takovéto pracovní aktivitě má být především přípravou na pobyt na svobodě, kdy si odsouzení vyzkouší kontakt s civilním prostředím,“ řekl Andrej Červený a dodal, že spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně se osvědčila a Vězeňská služba ČR by v ní ráda pokračovala.

Odsouzení byli při práci rozděleni do dvou skupin, každá dostala za úkol vyčistit přidělený prostor. Odpadky sbírali do pytlů, které stahovali k cestám, kde je naložil svozový vůz. „Bylo sebráno 6 tun odpadu a vězněné osoby odpracovaly celkem 80 hodin. Během úklidu bylo nalezeno kromě různého druhu nepořádku také cca 150 kusů použitých injekčních stříkaček a malé kotě, kterému byl zajištěn odborný odvoz Městskou policií Plzeň,“ doplnil Andrej Červený. Odsouzení i jejich dozor práci vykonávali bez nároku na odměnu.

Poděkování za pomoc při úklidu pětihektarového území na plzeňských Borech patří vězněným osobám, odborným zaměstnancům a také vedení Věznice Plzeň v čele s ředitelem Drahoslavem Červinkou za umožnění této spolupráce a samotnou realizaci úklidu. Odsouzení svým přístupem k práci dokázali, že tyto aktivity mají svůj smyl a je zapotřebí v nich pokračovat.

Úklid a další úpravy tohoto pětihektarového území na Borech budou v režii Správy veřejného statku města Plzně pokračovat. V neděli 2. června byla vyklizena především část v okolí cest pro pěší, které se nyní budou prosekávat.

Text: Hana Josefová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu