Peníze na protiplynové vozidlo, speciální vybavení policie a nový vůz pro záchrannou službu schválili na svém jednání zastupitelé

Poskytnutí částky 2,8 milionu korun na nové protiplynové vozidlo pro hasiče, jeden milion korun na vybavení pro policejní tým TOXI a milion korun na pořízení nové sanitky pro zdravotnickou záchrannou službu schválili na svém jednání zastupitelé. Plzeň tak naváže na uplynulé roky, kdy pravidelně pomáhala ze svého rozpočtu jednotlivým složkám IZS s financováním nutného moderního vybavení. Například vloni takto hasiči dostali od Plzně 2,8 milionu korun na nákup ochranných přetlakových obleků, policisté využili milion korun z městského rozpočtu k dofinancování nákupu speciálního dodávkového mikrobusu. Peníze jsou poskytovány z rozpočtu magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Co se týká Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, částku 2,8 milionu korun by chtěli využít při financování nákupu nového protiplynového automobilu. Ten je určen především pro zásahové činnosti spojené s masivním použitím dýchací techniky, využívá se k řešení závažných situací s únikem nebezpečných látek, kde je nutné provádění detekce a dekontaminace osob. Toto vozidlo je také možno využít například při odběru vzorků nebezpečných látek. Dále jsou v něm umístěny i protichemické oděvy používané pro ochranu zasahujících hasičů v nebezpečném prostředí,“ přiblížil radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer. Podle hasičů je stávající zásahová technika, kterou disponují přes 20 let, už značně opotřebená a je potřeba ji obměnit. Smlouva o spolupráci mezi Plzní a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje byla uzavřena v prosinci roku 2004.

V případě Krajského ředitelství Policie České republiky by částka jeden milion korun měla jít na nákup technického vybavení a specifické výbavy k dalšímu zlepšení akceschopnosti oddělení kriminalistické techniky a pracovního týmu TOXI Městského ředitelství policie Plzeň, a to při řešení mimořádných událostí a dokumentaci protiprávních jednání. „Konkrétně se jedná o pořízení videokamer, osvětlovací techniky, počítačů s příslušenstvím na zpracování fotografií a videí ve vyšší kvalitě, přenosné počítače k vyhodnocení videozáznamů a ochranné obleky pro práci na místě činu,“ doplnil radní Jiří Winkelhöfer.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje obdrží z městského rozpočtu jeden milion korun. Částka pomůže dofinancovat nákup nové sanitky v přibližné hodnotě 3,4 milionu korun. „Záchranná služba by v letošním roce chtěla pořídit nové, moderní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, na jehož nákup nemá dostatek finančních prostředků. Poskytnutím finančního daru zdravotnickým záchranářům by došlo k dalšímu zlepšení akceschopnosti při řešení mimořádných událostí, jakými jsou velké dopravní nehody, vážné havárie a další neštěstí,“ vysvětlil Jiří Winkelhöfer.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu