Pět nových strážníků přivítala do svých řad Městská policie Plzeň

Městská policie Plzeň uvedla do svých řad další dvě ženy a tři muže, kteří minulý týden úspěšně absolvovali zkoušku před komisí Ministerstva vnitra. Ještě, než stanou po boku služebně starších kolegů, čeká je několikadenní zdokonalování se v tělesné a taktické přípravě v ulicích v rámci tzv. řízené praxe strážníka.

Zdroj fotografií: Městská policie Plzeň

Slavnostní akt, při němž byla pětice novopečených strážníků vyřazena z kurzu odborné přípravy, se uskutečnil v budově velitelství městské policie. Poblahopřát úspěšným absolventům k získání odborného osvědčení k výkonu povolání strážníka a předat jim služební odznaky přišel radní Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

 „Chtěl bych vám všem poděkovat za svědomitou přípravu v odborném kurzu. Povolání strážníka je krásné, ale zároveň náročné jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Moc si vážím toho, že jste se rozhodli jít touto cestou. Přeji vám všem, aby se vám při výkonu dařilo a dokázali jste zvládat všechna úskalí, která služba strážníka přináší,“ uvedl Jiří Winkelhöfer.

Odbornou přípravu strážníků čekatelů zajistil odbor vzdělávání Městské policie Plzeň, který pro tuto činnost disponuje akreditací ve vzdělávacím programu Strážník obecní a městské policie uděleném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

K nováčkům mezi strážníky patří i Jiří V. Ještě donedávna pomáhal zvířatům v plzeňském útulku, teď se připravuje na novou životní roli. „Rozhodl jsem se svůj život nasměrovat jiným směrem. Hledal jsem přitom rozmanitou a stabilní práci. Když se naskytla možnost stát se strážníkem, ani chvilku jsem neváhal,“ řekl Jiří V.
Městská policie Plzeň stále přijímá nové uchazeče o povolání strážníka. Základní informace o podmínkách přijetí a odborné přípravě najdou zájemci na webu městské policie www.mpplzen.cz.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu