Plzeň hledá pěstouny, spouští kampaň

Tisíce dětí vyrůstají v České republice v některé z forem náhradní rodinné péče. Většina z nich je umístěna v pěstounských rodinách. Přesto mnoho z nich na své pěstouny teprve čeká. Česko se totiž stále potýká s jejich nedostatkem. I proto se Plzeň rozhodla připravit osvětovou kampaň o jednotlivých formách pěstounské péče, nabídne příběhy pěstounů, rozhovory s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskového sektoru, který podporuje pěstouny a další.

Příběhy pěstounů a praktické informace pro zájemce představí město seriálem v Radničních listech a na sociálních sítích. Připravuje též manuály, jež provedou celým procesem žádosti. „Cílem kampaně je podpořit zájem o pěstounství a bourat mýty, které od něj mohou lidi odrazovat. Chceme poskytnout široké veřejnosti vhled do této problematiky, a to s pomocí těch, kteří jsou již léta zkušenými pěstouny. Chceme motivovat ty, kteří o této formě pomoci dětem uvažují,“ vysvětlil Jiří Šrámek, člen Rady města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

Cesta k pěstounství se může zdát složitá, zájemci ale nemusí mít obavy, odpovědní úředníci jim poskytnou maximální podporu. „Prvotní informace lze získat u orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele o pěstounství. V Plzni je možné se obrátit na Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně se sídlem Martinská 2. Následně si zájemci o svém záměru promluví se sociálním pracovníkem, který poskytne informace k náhradní rodinné péči a zodpoví veškeré dotazy. Zároveň předá žádost a seznam dokumentů, které je třeba doložit. S potřebnými dokumenty zájemci o pěstounskou péči opět přijdou za pracovníky tohoto odboru, kde již konkrétně domluví a naplánují návštěvu sociálního pracovníka u nich doma. Není třeba mít žádné obavy, vše probíhá v přátelské atmosféře formou rozhovoru o životě zájemců i o členech jejich rodiny a motivaci k náhradnímu rodičovství. Tyto informace jsou velmi důležité pro příchod dítěte do konkrétní rodiny. Sociální pracovník následně zpracuje celou žádost a předá ji Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Zde zájemci projdou psychologickými testy, posouzením zdravotního stavu a přípravným kurzem pro přijetí dítěte do rodiny. Splní-li všechny podmínky, budou v závěru tohoto procesu zařazeni do evidence pěstounů. Poté již mohou žadatelé očekávat telefonát z krajského úřadu o vytipování pro konkrétní dítě,“ přiblížila Monika Vrbová z Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Pěstounství je samo o sobě velmi náročné, proto je státem finančně ohodnocené. Stát se rovněž podílí na úhradě potřeb dětí svěřených do pěstounské péče. Tato forma náhradní rodinné péče sama o sobě vyžaduje velkou trpělivost a obrovskou míru porozumění přijatému dítěti. Rozhodnutí stát se pěstounem by mělo vycházet nejen z touhy pomoci dětem, ale i ze zralé úvahy, zda jsem jako žadatel schopen čelit všem úskalím, které s sebou náhradní rodičovství přináší.

„Díky pěstounům mohou děti vyrůstat v nenahraditelném rodinném prostředí, navazovat trvalé emoční vazby, čehož v rámci ústavní výchovy jednoduše dosáhnout nelze. Proto město Plzeň hledá nové zájemce o pěstounství, aby se podařilo zajistit náhradní rodinné prostředí pro děti, které nemají to štěstí vyrůstat ve svých rodinách,“ uzavřel Jiří Šrámek.

Více informací zde.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu