Plzeň rozšířila kamerový systém v Malesicích a pracuje na modernizaci celého městského systému

O tři nové kamery rozšířila Plzeň svůj městský kamerový systém v devátém obvodě Malesice. Z důvodu zvýšení bezpečnosti kamery sledují lokalitu u bytových domů v ulici U Potoka, křižovatku ulic Chotíkovská – Ke Kostelu a prostor víceúčelového hřiště v ulici Ke Sv. Josefu. Projekt dokončila Správa informačních technologií města Plzně v první polovině října, do agendy nyní kamery převezme Správa veřejného statku města Plzně, která dohlíží na celý systém. Investice stála přes 600 tisíc korun bez DPH a podařilo se ji uhradit z rozpočtu města z fondu prevence kriminality.


„Naším cílem je zvyšovat bezpečnost Plzeňanů a instalace nových kamerových prvků je jedním z nástrojů, jak toho docílit. Proto je každá z uvedených lokalit osazena nejnovější inteligentní vícesměrovou kamerou, která poskytuje čtyři nezávislé obrazy. Díky integrovanému infračervenému osvětlení může kamera pořizovat ostré snímky i za extrémně špatných světelných podmínek. Kromě nových instalací pracujeme také na modernizaci zařízení osazených v první a druhé etapě v letech 2009 a 2010,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.


„V současnosti se na území devátého obvodu nachází šest různých kamerových prvků. Aktuální rozšíření navázalo na dvě původní kamery v Malesicích a jednu v Dolním Vlkýši, který do devátého obvodu také patří. Tam byla loni umístěna otočná kamera na náves a rok předtím byl na příjezdovou komunikaci instalován i dopravní radar monitorující projíždějící vozidla, což má kromě dohledu na rychlost vozidel rovněž význam pro prevenci kriminality. Věřím, že to našim občanům přispěje k pocitu většího bezpečí,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí a současně starosta Městského obvodu Plzeň 9-Malesice.


Soustava v Malesicích je připojena do městského kamerového systému, data jsou uložena v datových centrech Správy informačních technologií. Součástí zakázky za 600 tisíc korun bez DPH byla také instalace dvou úseků vzdušného vedení optických kabelů na nové i stávající sloupy. Práce zrealizovala společnost SUPtel, a. s.


Městský kamerový systém v Plzni patří mezi nejlepší v České republice. S posledním rozšířením v Malesicích zahrnuje celkem 238 kamer, od roku 2014 již s FullHD rozlišením. Instalovaná zařízení monitorují dopravu, umístěna jsou v sadovém okruhu, v areálech hřbitovů, sledují okolí základních škol, sportovišť a další riziková místa. Záznamy jsou uchovávány po dobu 30 dnů a podle státní a městské policie pomáhají objasňovat dopravní nehody, přestupky, výtržnictví a podobně. Přispívají i k prevenci kriminality a větší bezpečnosti občanů,“ doplnil Jiří Winkelhöfer, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.


Plzeň buduje kamerový systém od roku 1997 a v nové digitální podobě od roku 2009. Záznamy se sledují na několika pracovištích, centrální středisko se nachází v objektu státní policie na Klatovské třídě. Systém je každoročně rozšiřován do jednotlivých městských obvodů, kromě Malesic to bylo v posledních letech například do prvního a čtvrtého obvodu. V loňském roce začalo město i s výměnou již dosluhujících kamer instalovaných v letech 2009–2010. V rámci již probíhající rekonstrukce bude do konce příštího roku vyměněno celkem 21 stávajících kamer, na vybraných křižovatkách instalováno 16 panoramatických kamer poskytujících trvalý přehled o celém prostoru. Dobudovány budou optické trasy pro kvalitnější přenos signálu. Kamery doplní Plzeň také na vyhlídku Paluba Hamburk u hlavního vlakového nádraží a na náměstí T. G. Masaryka.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu