Plzeň rozšířila svůj městský kamerový dohlížecí systém

Plzeň rozšířila svůj městský kamerový dohlížecí systém o tři nové kamery v návaznosti na instalaci senzorů – „Sound Event Detector“ (SED) detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla.

Kamerové body byly instalovány v blízkosti míst osazených senzory, čímž dojde k zefektivnění kamerového systému tak, aby bylo možné ověřit událost, případně vytěžit další informace k řízení incident/alertu z místa události (pohled kamery na místo události). Rozšíření stávajícího MKDS je realizováno za účelem napomáhání odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevy vandalismu při ničení městského, ale i soukromého majetku, nedovolené ukládání odpadků, nedovolené parkování, obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoho dalších protiprávních jednání. Kamerové body byly umístěny v lokalitách Kopeckého sady, Smetanovy sady a v ulici Šumavská x Lindauerova. V současné době městský kamerový dohlížecí systém obsahuje 298 kamer.

Město Plzeň na tento projekt získalo dotaci 550 tisíc korun od Ministerstva vnitra na rozšíření kamerového systému z Programu prevence kriminality na místní úrovni. Práci zrealizovala společnost SUPtel, a. s.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu