Plzeň vyhlásila boj proti černým skládkám. Viníky pokutuje

Město Plzeň trápí černé skládky a velké množství vyhozeného odpadu na ulicích. Na vině je dlouhodobá nekázeň některých občanů, kteří odpadky všeho druhu neustále odhazují mimo kontejnery. Cílem města je zlozvyk eliminovat a situaci zlepšit. I proto už začaly padat první pokuty.

„Na nepořádek v ulicích si Plzeňané často stěžují, a to hlavně na sociálních sítích, a také v rámci naší aplikace plzni.to. Nehodláme tolerovat bezohledné jedince, kteří nám svou neukázněností znečišťují okolí,“ uvedl první náměstek primátora Pavel Bosák.

Čistá Plzeň vytipovala nejproblémovější místa a Městská policie Plzeň (MPP) tam zvýšila dohled. MPP také připravila speciální akci k potlačení těchto nešvarů. „Protiprávní nakládání s odpadem strážníci budou důsledně postihovat. Za znečištění veřejného prostranství mohou na místě uložit pokutu do deseti tisíc korun. V odůvodněných případech bude záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu. Sankce za porušení zákona o odpadech je zde daleko vyšší, dosáhnout může až částky padesáti tisíc korun,“ popsal Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti, s tím, že správní orgán může zároveň po pachateli přestupku vymáhat náhradu způsobené škody, v tomto případě tedy náklady na úklid.

Někteří občané ke kontejnerům odkládají elektroniku a nábytek. Častým problémem je také to, že lidé do sběrných nádob vhazují materiál, který patří do sběrného dvora, tedy například suť, staré dlaždice apod.
Během minulého víkendu se strážníci na předem vytipovaných místech zaměřili na problematiku odkládání odpadu mimo sběrné nádoby. Vyřešili celkem 6 skutků. Za zmínku stojí případ 48leté ženy, která odložila odpad ke kontejnerům v Hřímalého ulici. Žena byla agresivní a hlídku urážela. Přestupek, kterým se provinila, odmítala řešit. Strážníci v tomto případě věc postoupí příslušným správním orgánům.

Městská policie Plzeň (MPP) v rámci běžného výkonu služby nenechává vyhazování odpadu na ulici bez povšimnutí. „Jen od začátku kalendářního roku zjistili strážníci 205 případů znečišťování veřejného prostranství podle zákona o některých přestupcích. „Z tohoto výčtu jich vyřešili 135 domluvou a ve 62 případech uložili pokuty v souhrnné výši 50 200 korun, v 8 případech byla záležitost postoupena k dořešení správnímu orgánu. Dalších 6 skutků porušení podle zákona odpadech bylo rovněž oznámeno správnímu orgánu,“ informoval velitel MPP Petr Nováček.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu