Plzeň získala dotaci na nasazení detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla

Speciální detektory, které na ulici rozeznají zvuk střelby, panických výkřiků a tříštění skla, pomáhají policistům i městským strážníkům. V roce 2021 byl prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně realizován pilotní projekt nasazení a testování detektorů střelby SED.

Detektor SED v Plzni (foto: M. Pecuch)

„Naším cílem je zvýšení pravděpodobnosti dopadení pachatele trestného činu, a tím snížení kriminality pomocí rozšíření použití senzorů Sound Event Detector (SED) detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla na území města Plzně. Jedná se o nasazení dalších 25 kusů senzorů v lokacích dle analýzy provedené Městskou policií Plzeň, Policií ČR a krizovým řízením města. Tyto senzory budou integrovány do prostředí bezpečnostního dispečinku (integrační platforma iVISEC) a bude nad nimi vytvořen eskalační pracovní postup tak, aby obsluha – strážník na operačním oddělení Městské policie Plzeň – byl v reálném čase upozorněn na zaznamenaný incident, mohl ho ověřit a případně k události přijmout okamžitě potřebná opatření,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Detektory SED v Plzni (fotografie: M. Pecuch)

„Senzory jsme již otestovali na Americké ulici a v reálném provozu jsme se přesvědčili o tom, že skutečně fungují. V současné době jsou s velmi vysokou mírou spolehlivosti schopné zaznamenat výstřel, panický výkřik a tříštění skla – například při rozbití výlohy vandaly či zloději. Plzeň získala na projekt nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla dotaci ve výši 550 tisíc korun z ministerstva vnitra. Bezpečnost v Plzni je jednou z mých priorit a věřím, že toto je další krok k posílení bezpečnosti v našem městě,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Detektor SED v Plzni (foto: M. Pecuch)

Nasazení takového množství senzorů vytvoří, díky umělé inteligenci, prostředí, které bude sloužit k eliminaci falešných hlášení a zvýšení verifikace reálných událostí. Senzory budou umisťované také s přihlédnutím k již zbudované síti městského kamerového systému.

Začátkem roku 2022 byla zpracována Studie pokrytí detektory zvukových událostí s výběrem míst, kde je žádoucí detektory střelby využít. Správa informačních technologií realizovala první etapu instalace těchto detektorů, které však nepokryly všechna požadovaná místa. Nyní díky získání dotace je možné zahájit druhou etapu a pokrýt další vytipovaná místa.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu