Plzeň zlevní ceny za parkoviště P+R, tedy na Borech a náměstí Emila Škody

Pzeň od 1. května zlevní ceny parkovného na svých dvou záchytných parkovištích typu P+R, konkrétně v Dobřanské ulici na Borech a na náměstí Emila Škody. Až dosud řidiči, kteří tam nechali vůz a následně jeli MHD, platili za parkovné a lístek do MHD celkem 60 korun, nově to bude 45 korun. Cílem je motivovat lidi, aby parkovali své vozy na okrajích metropole a do centra jeli MHD. V souvislosti s touto strategií město upraví ceny ve vytíženém parkovacím domě Rychtářka v centru, celodenní sazbu zvedne ze 60 na 100 korun, zvýší i ceny předplatného. Menší změny budou platit i na parkovišti u bazénu na Slovanech, Plzeň myslí na obyvatele lokality. Úpravy schválili radní.

Obě naše parkoviště P+R mají kapacitu téměř 480 stání, konkrétně Bory 315 a nám. Emila Škody 163. Bory by měly sloužit přijíždějícím ze směru z Klatovska, jižního Plzeňska, nám. Emila Škody pak především řidičům z Domažlicka a Tachovska. Jejich využití zatím není silné, snížení ceny tak vnímám jako vstřícný krok, jak podpořit cestování v Plzni MHD a jak tedy snížit zátěž automobily ve městě,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Parkovací lístek získaný při vjezdu na parkoviště P+R slouží jako celodenní jízdenka v MHD. Parkovné se platí při odjezdu. Základní cena za celodenní parkování je nyní 60 Kč. Pokud má klient předplatné na MHD nebo nárok na bezplatnou přepravu, zaplatí pouze 20 Kč. Cena za parkování přes noc je 100 Kč, což má motivovat ke každodennímu vyklízení parkoviště. „Systém jako takový je funkční, ale je třeba oživit poptávku zejména na parkovišti na terminálu Bory. Poloha parkoviště je pro daný účel ideální, parkoviště však doplácí na velký počet bezplatných parkovacích příležitostí v okolí. Snížíme proto cenu za celodenní parkování z 60 Kč na 45 Kč. Z toho část připadající na jízdné v MHD činí i nadále 40 Kč, takže pro držitele předplatného na MHD vyjde celodenní parkování na pět korun,“ dodal Aleš Tolar. Stejná cena by měla platit také u parkoviště Kotkova, které bude zprovozněno v letošním roce a nabídne 245 míst.

Co se týká parkovacího domu Rychtářka u historického jádra města, to má plnit funkci „zaparkuj a jdi“, tedy je určeno všem, kteří potřebují zařídit své záležitosti v centru, nikoliv tedy pro pravidelné odstavování auta na celý den lidmi, kteří pracují v okolí. „Zde se základní hodinová sazba zvýší z 10 Kč na 20 korun, celodenní sazba z 60 na 100 korun a analogicky se zvyší i ceny za předplatné. Důvodem zvýšení sazeb parkovného po 12 letech provozu je zasadit parkovací dům lépe do cenové posloupnosti od středu města. Chceme, aby převis poptávky po předplatném neohrozil základní funkci parkovacího domu. Ceny nicméně i nadále zůstanou pod úrovní cen pronájmů stání ke garážování vozidel obvyklých v okolí,“ doplnil Aleš Tolar.

Drobné úpravy začnou platit také na parkovišti u bazénu na Slovanech. Dosud tam platila úleva pro návštěvníky bazénu, po validaci parkovacího lístku na rabatovací jednotce na základě předložení platné vstupenky do bazénu Slovany bylo parkování bezplatné. Zkušenosti však ukazují, že systém validace nefunguje správně, dochází k jeho zneužívání. „Systém validací proto nahradíme obecným tarifem, kdy první 2 hodiny parkování v provozní době 7 až 19 hodin budou za 5 korun na hodinu. Tato cena je přijatelná pro každého včetně návštěvníků bazénu. Dále se zkracuje provozní doba placeného stání do 19 hodin s cílem zvýšit výhodnost parkoviště pro noční parkování obyvatel z okolí. Při využití snížené ceny za první dvě hodiny parkování bude možné parkovat v době 17 až 7 hodin za cenu 10 korun,“ dodal Aleš Tolar.

Další informace o parkování v Plzni:
www.parkingplzen.cz/cz/placena-parkoviste

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu