Plzeneckou ulici čeká ve dvou etapách kompletní rekonstrukce včetně sítí

V úterý po Velikonocích začne celoplošná oprava Plzenecké ulice na Slovanech v úseku mezi Koterovskou a Slovanskou. Stavba za téměř 44 milionů korun, při které dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace včetně sítí, bude rozdělena do dvou etap po čtyřech měsících. Investorem stavby je sdružení městské příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň. Stavba by měla skončit na konci listopadu.

„Účelem stavby je výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, které je již v nevyhovujícím stavu. Tuto výměnu musí udělat vodárna. My poté uděláme nový povrch komunikace s odvodněním a novým veřejným osvětlením. Současně budou upraveny trasy kabelů pro telefon a kabelovou televizi a vyměněn trakční kabel napájení pro veřejnou dopravu. To vše při jednom kopání, aby do opravené komunikace nebylo nutné co nejdéle kopnout znovu a stavební práce obyvatele města co nejméně obtěžovaly,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Oprava Plzenecké ulice na Slovanech (mapa)


„Při úpravách budou zachována všechna napojení vjezdů do nemovitostí a křížení se stávajícími komunikacemi, parkovací pruhy zůstanou také zachovány,“ doplnil vedoucí oddělení techniků komunikací Správy veřejného statku města Plzně Milan Archman, který má za město stavbu na starosti.

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách: První etapa od Slovanské až za křižovatku s ul. Houškovou začne 11. dubna a potrvá 4 měsíce. Ta druhá v úseku mezi ulicí Houškovou a Koterovskou pak na ni naváže. Stavební práce mají skončit po osmi měsících. Při obou nebude možný průjezd opravovanou částí Plzenecké ulice včetně křižovatek s ulicemi, které protíná. V místech přiléhajících ke stavbě bude omezeno parkování vozidel. Řidiči budou místo objíždět okolními ulicemi.

Investorem stavby je sdružení dvou subjektů – každý z nich chce v daném prostoru komunikace opravit něco jiného. Správa veřejného statku města Plzně chce opravit komunikaci, veřejné osvětlení, přeložit trakční vedení PMDP a telefonní vedení CETINU a kabelové televize UPC. Vodárna Plzeň chce obnovit vodovodní řad, kanalizační stoku a rekonstruovat kanalizační sběrač. Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby z Teplic, resp. její závod Plzeňské komunikace. Celková cena díla je 43 879 745 korun včetně DPH, z toho Správa veřejného statku města Plzně zaplatí 24 195 944 korun a Vodárna Plzeň 19 683 801 korun.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu