Plzeňští dobrovolní hasiči pomáhali v Hřensku. Museli si uhasit okolí penzionu, v němž byli ubytovaní

Čtyři plzeňské jednotky dobrovolných hasičů pomáhaly při likvidaci rozsáhlého požáru v okolí Hřenska, který začal 24. července 2022 a stále v něm zbývá dohasit několik hektarů plochy.
Na pomoc vyjely do dnešního dne čtyři jednotky dobrovolných hasičů: Bílá Hora (od 30. července do 3 srpna), Litice, Skvrňany (obě jednotky byly na místě od 3. do 7. srpna) a Bukovec doplněný hasiči z Červeného Hrádku (od 7. do 11. srpna). Jednotky byly k pomoci vyzvány Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (HZS PK).
Město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně rychle reagovalo na požadavky na dovybavení plzeňských jednotek, například obratem vybavilo litickou jednotku zádovými hasicími vaky a lehkými přilbami, což hasičům výrazně pomohlo a ulehčilo práci v náročném terénu.


Každá jednotka zasahovala na místě pět dní a všechny byly vyslány s cisternou a se čtyřmi hasiči. Technika na místě zůstávala a hasiče po dvou a půl dnech nahradili jejich další čtyři kolegové z jednotky. Dopravu hasičů na střídání zajišťoval autobus HZS PK. Druhá směna hasičů se pak vracela do Plzně s technikou, kterou první směna na místo dopravila. Za každou jednotku v Českém Švýcarsku zasahovalo osm hasičů, celkem to tedy bylo 32 hasičů z Plzně. „Automobilové cisterny, s nimiž plzeňští hasiči do Českého Švýcarska přijeli, jsou vybaveny mnoha technickými prostředky na likvidaci požáru. Ve složitém terénu byly využity zejména lehké hadice D s proudnicemi, zádové hasicí vaky a lehké přilby určené pro požáry ve venkovním prostoru. Velkokapacitní cisterny byly využívány na kyvadlovou dopravu vody, při níž se dovážela hasební voda z čerpacích stanovišť do cisteren, které ji předávaly přes další čerpadla na požářiště,“ popsal situaci v okolí Hřenska Michal Hausner, místostarosta Městského obvodu Plzeň 6-Litice, který se zásahu zúčastnil s litickou jednotkou. Dodal, že plzeňští hasiči prováděli především hasební a likvidační práce na svěřeném úseku. Jednalo se o hašení ohnisek, průzkum a vyhledávání skrytých ohnisek, dopravu hasební vody na požářiště, obsluhu cisteren a nasazených čerpadel.
„Pro nás všechny to byl mimořádný zásah, nikdo z nás se ještě nesetkal s tak rozsáhlým požárem v tak těžko přístupném terénu a s nasazením tak velkého počtu sil a prostředků,“ zdůraznil Michal Hausner. Plzeňští hasiči si dokonce museli uhasit okolí místa, kde byli ubytovaní. „Když jsme se vraceli jeden večer k odpočinku po celodenní práci do obce Mezná, zjistili jsme, že hoří svah za naším penzionem. Jednotka, která se vracela před námi, už začala s hašením. A když byl oheň uhašený, prozkoumali jsme další místa v blízkém okolí a nechali pro jistotu natažené hadicové vedení v okolí budovy. Místo sprchy a nástupu na odpočinek jsme tedy museli nejprve uhasit oheň a zajistit okolí,“ vyprávěl Michal Hausner

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu