Pojď s námi dělat Plzeň bezpečnější. Městská policie Plzeň spustila náborovou kampaň

Městská policie Plzeň naplno spustila novou náborovou kampaň. Zaujmout má především mladou generaci. Cílem je doplnit chybějící strážníky a zvýšit pocit bezpečí u Plzeňanů. Důraz je kladen také na zlepšení povědomí občanů o činnosti strážníků.

 (fotografie: H. Josefová)


„Pojď s námi dělat Plzeň bezpečnější“, tak zní motto, které provází novou náborovou kampaň Městské policie Plzeň. Krátká videa prezentovaná na platformách sociálních sítí představují práci strážníků jako různorodou a atraktivní. Městskou policii ukazují zároveň jako pomáhajícího partnera občanů, na kterého se můžou kdykoliv obrátit.

„Práci strážníků je zapotřebí neustále zatraktivňovat a obstát tak mezi konkurencí. Musíme proto eventuálním uchazečům nabídnout kromě stabilního zaměstnání také řadu benefitů. Tím je náborový příspěvek ve výši 100 tisíc korun, kromě dovolené také placené volno na regeneraci, příspěvek na dovolenou, na Vánoce a další,“ popsal Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality. Cílem je navýšit počet městských policistů o čtyři desítky.

S kampaní je spjato i spuštění nového náborového webu https://nabor.mpplzen.cz. Potenciální zájemci mohou po rozkliknutí jednotlivých panelů zjistit řadu informací. Například, zda splňují podmínky pro přijetí, seznámí se se sdělením o zaměstnaneckých benefitech, pokud je nabídka osloví, mohou rovnou vyplnit své údaje, a ty budou automaticky zaslány e- ailem personálnímu oddělení, které je následně kontaktuje.

Snahu zaujmout a přivést do řad městské policie nové tváře podporují ještě další propagační elementy jako letáky, plakáty a krátká videa ve veřejném prostoru. Tvářemi kampaně jsou skuteční plzeňští strážníci a strážnice.
„Za těch pár měsíců spolupráce jsem měla příležitost poznat strážníky napříč městskou policií a zjistila jsem, že jsou to lidi, pro které je práce posláním. Vzhledem k tomu, že Městská policie Plzeň musí dlouhodobě bojovat se špatnou pověstí a nedostatkem strážníků, tak jsem ráda, že jsme dostali příležitost jim pomoci,“ uvedla Jana Apolínová ze společnosti JA VIDEO PRODUCTION, která kampaň připravila.

Strážníkem městské policie se může stát člověk starší 18 let, trestně i občansky bezúhonný s minimálně středoškolským vzděláním zakončeným maturitou. Uchazeč také musí projít fyzickými i psychologickými testy. Strážnickou uniformu oblékne jedna třetina z celkového počtu uchazečů.
V pondělí 4. září 2023 pak začaly nástupní kurzy, jejichž zahájení se zúčastnil mimo jiných také radní Jiří Winkelhofer.

„Do podzimní části kurzů jsme zařadili osm úspěšných uchazečů, kteří splnili potřebné požadavky pro přijetí. Jsou z nich nyní takzvaní strážníci – čekatelé,“ informoval Petr Nováček, velitel Městské policie Plzeň. „Na každý městský obvod máme aktuálně na 24 hodin jednu hlídku, to znamená dvojice strážníků na den, dvojice na noc. Pokud bychom navýšili stav o 40 strážníků, mohli bychom hlídku zdvojnásobit,“ dodal Petr Nováček.


V Plzni v současné době pracuje více než 230 strážníků.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu