Policie chce ochránit chodce v dopravním provozu, zahájila kampaň Všichni jsme chodci

Policie zahájila novou preventivní kampaň Všichni jsme chodci, jejímž cílem je ochránit chodce jako nejzranitelnější účastníky v dopravě. Kampaň také upozorňuje na vzrůstající počet dopravních nehod na území Plzeňského kraje právě s jejich účastí, z nichž se polovina stala ve městě Plzni. Krajské ředitelství Policie České republiky proto připomíná, že i chodci se musí řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích. I drobné zaváhání, špatné rozhlédnutí při přecházení vozovky, nenošení reflexních prvků za snížené viditelnosti a další protiprávní jednání mohou mít fatální následky.


„Přestože v uplynulém roce došlo k mírnému poklesu dopravní nehodovosti, data, která se týkají nehodovosti s účastí chodců, dokládají opak. Z toho důvodu jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost v letošním roce právě na chodce, kteří představovali v roce 2021 více než třetinu všech obětí v silničním provozu. Tato nepříznivá statistika nás samozřejmě netěší, a proto jsme v letošním roce přijali řadu konkrétních opatření, jejichž cílem je zlepšit tuto situaci na silnicích v Plzeňském kraji, obzvláště pak na území města Plzně,“ uvedl Jaroslav Vild, ředitel Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje.

V průběhu celého roku se během preventivních akcí policie zaměřuje na chování chodců a řidičů v dopravě. Novou aktuální kampaň doprovází tematická grafika, lidé se s ní mohou setkat ve formě polepů na některých tramvajích, na autobusových zastávkách, také ve školách, autoškolách, úřadech a dalších institucích v kraji.

Do kampaně se zapojilo i město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. „Velice si vážíme spolupráce s Policií České republiky, která je na velmi dobré úrovni. Pravidelně se prostřednictvím našeho odboru zapojujeme do různých aktivit a akcí. V oblasti prevence kriminality v dopravě jsme již společně realizovali řadu projektů, například Piješ! Řídíš! Zabíjíš! Preventivní kampaně jsou velmi důležité, protože oslovují širokou veřejnost a minimálně vedou k zamyšlení nad daným problémem. Často tak pomohou i k větší odpovědnosti, což je zejména v případě chodců, ale i řidičů zásadní,“ uvedl Aleš Průša, vedoucí zmíněného odboru.

Podle statistik zaevidovala policie v roce 2021 na území celého kraje 3 914 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno celkem 34 osob, 1 428 osob bylo zraněno lehce a 84 lidí utrpělo těžká zranění. Z počtu smrtelně zraněných se pak jednalo o 12 chodců, což je nárůst oproti roku předloňskému o tři osoby.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu