Projekt Asistent prevence kriminality úspěšně funguje již devátým rokem.

Projekt Asistent prevence kriminality úspěšně funguje již devátým rokem. Projekt realizuje město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení a Městské policie Plzeň za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.
Do letošního roku byli v projektu zařazeni celkem 4 asistenti prevence kriminality. Jejich činnost je plně provázána s dalšími subjekty zejména Policií ČR, sociálními odbory, školami i neziskovými organizacemi.

Výrazně se podílejí především na zajišťování protiprávní činnosti, která je policí a městskou policií obtížně řešena, rovněž přispívají ke zvyšování veřejného pořádku v lokalitách své působnosti, ale mnohdy se také úspěšně podílejí na řešení různých sousedských sporů. Jejich důležitou rolí je také pomoc zejména sociálně slabým obyvatelům v navázání kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb. Velmi dobrá spolupráce byla navázána také s některými ZŠ při řešení záškoláctví.

Letos ke stávajícím asistentům přibyli další čtyři asistenti z Ukrajiny, kteří přednostně pracují s ukrajinskou menšinou. Cílem programu je pomoci lidem prchajícím před válkou, kteří v Plzni nalezli dočasné zázemí a neumějí se zorientovat v novém prostředí, a rovněž posílení prevence bagatelní a latentní protiprávní činnosti .Zároveň spolupracují se školami, které přijaly velký počet ukrajinských žáků. Některé děti totiž zatím neznají nové prostředí a mají problémy se přizpůsobit školnímu systému.
Projekt je realizovaný v rámci mimořádné výzvy Ministerstva vnitra ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu