Projekt - Na kole jen s přilbou

PLZEŇ – U Velkého Boleveckého rybníka jsme s vámi mluvili o bezpečném chování při jízdě na kole.

Při veškerých preventivních aktivitách zaměřených na bezpečnost cyklistů se snažíme tyto zvlášť zranitelné účastníky silničního provozu – cyklisty, koloběžkáře i jezdce na elektro verzích, přesvědčit, aby dodržovali pravidla bezpečné jízdy a používali ochranné prvky.
V loňském roce se na silnicích našeho kraje stalo 3 890 dopravních nehod, z toho 233 nehod s účastí cyklistů, při kterých zemřeli 4 z nich (2 neměli při nehodě přilbu). Z výsledného počtu dopravních nehod, kde figurovali cyklisté, sice došlo k poklesu oproti roku předloňskému (-18), ale u těch nejtragičtějších následků došlo k navýšení (+3).
Na akci „Na kole jen s přilbou“ jsme byli s Týmem silniční bezpečnosti i my - policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, také strážníci Městské policie Plzeň, zástupci Magistrátu města Plzně z odboru bezpečnosti prevence kriminality a krizového řízení a BESIP.
V letním období se spousta příznivců cyklisty věnuje této aktivitě, někteří usednou za řídítka jízdního kola jen příležitostně, každý by měl myslet na to, že k nehodě může dojít kdykoli, kdekoliv a stát se může komukoliv. Proto opakovaně připomínáme důležitost dodržování základních pravidel a nejčastější chyby, kterých se tito účastníci silničního provozu dopouštějí.
To hlavní, co můžeme pro svoji ochranu zdraví a života udělat, je právě při jízdě na kole/koloběžce používat ochrannou přilbu. Zákon sice ukládá povinnost mít helmu „pouze“ osobám mladším 18 let, ale statistiky hovoří za vše. Přilbou by se měli chránit všichni.
Začátkem července jste se s námi mohli setkat u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni a připomenout si, jaká je povinná výbava jízdního kola, jak a proč být v provozu vidět a hlavně, že – NA KOLO JEN S PŘILBOU. PAMATUJTE NA TO, ŽE SICE TO NENÍ PRO KAŽDÉHO POVINNOST, ALE NUTNOST V PŘÍPADĚ PÁDU. MYSLETE NA SVÉ ZDRAVÍ A ŽIVOT!


Několik zásad a doporučení pro bezpečnou jízdu na kole:
• Na vozovce jezděte co nejblíže u pravého okraje, nikdy dva vedle sebe, ale za sebou.
• Sledujte pozorně provoz, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
• Dávejte pozor na vozidla, která zastavila, především na vystupující osoby a na otevřené dveře.
• Na jednomístném kole se nemůže přepravovat více osob.
• Na kole nevozte předměty, které by mohly zranit vás nebo další osoby.
• Při změně směru jízdy dávejte včas a takovým způsobem najevo svůj úmysl.
• Chovejte se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu.
• Při jízdě se plně věnujte řízení, vyvarujte se poslechu hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy.
• Používejte pestré oblečení a reflexní prvky.
• Za snížené viditelnosti rozsviťte světla.
• K jízdě využívejte především cyklostezky a méně frekventované komunikace.
• Cyklista mladší 10 let smí jezdit na silnici, místní nebo účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let.

Zdroj: PČR

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu