Rada schválila návrh na úpravy nebezpečných zastávek na Klatovské, může začít projektová příprava

Rada města Plzně schválila návrh stavební úpravy tramvajových zastávek na Masarykově náměstí v Plzni. Důvodem je snaha zvýšit bezpečnost chodců, kteří dnes z tramvají vycházejí na velmi úzké zastávkové ostrůvky a od projíždějících aut je nechrání žádné zábrany. Záměr počítá s tím, že nástupní ostrůvky budou rozšířeny na 3,5 metru a prodlouženy až k ulici Nerudova, kde vznikne nové místo pro přecházení. Současně se zmenší počet jízdních pruhů na Klatovské třídě ve směru na Bory ze dvou na jeden. Ve směru do centra budou v první etapě ponechány dva jízdní pruhy.

Tramvajové zastávky nevyhovují, jsou úzké, krátké, nezvládají nával cestujících, chybí pasivní ochrana čekajících, tedy třeba zábradlí. Bohužel úprava nebyla zahrnuta do ‚první vlny‘ úpravy zastávek na Klatovské, k níž došlo v roce 2001, a to z důvodu velké stavební náročnosti. Po dlouhé přípravě a náročném projednání bylo v roce 2019 vydáno územní rozhodnutí na stavbu nazvanou ‚Modernizace tramvajové trati Klatovská, úsek sady Pětatřicátníků – Dobrovského‘, jejíž součástí měl být i posun tramvajové trati a úprava zastávek. Bohužel z hlediska nákladů je tento projekt v dohledné době nereálný, proto se připravila nová varianta, o níž jsme nyní rozhodli, přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Impulsem pro rychlé řešení byla bohužel i dopravní nehoda s následkem úmrtí chodkyně v říjnu 2021.

Nový návrh připravily Technické úřady města Plzně spolu s dalšími partnery. Návrh počítá s tím, že nástupní ostrůvky budou rozšířeny a prodlouženy až k ulici Nerudova, kde vznikne nový přechod. Počet jízdních pruhů na Klatovské třídě na Bory se sníží ze dvou na jeden, do centra budou ponechány dva. „Matematické výpočty ověřily, že toto řešení by nemělo mít významně negativní dopad na plynulost automobilové dopravy. Na západní straně komunikace bude zřízen zásobovací box. Bude doplněno zábradlí na zastávkové ostrůvky a vyměněna světelná signalizace v křižovatce. Těleso tramvajové trati zůstane v původní poloze a posun obruby vozovky do plochy náměstí kvůli rozšíření ostrůvku by měl činit zhruba 0,8 metru. Ve druhé etapě po převedení podstatné části automobilové dopravy na novou trasu silnice I/27 může dojít ke změně řazení v křižovatce Belánka, ke vzniku levého odbočovacího pruhu z Klatovské do Bendovy ulice a ke snížení počtu automobilových pruhů podél nástupního ostrůvku ve směru do centra ze dvou na jeden,“ přiblížil Ondřej Vohradský, vedoucí úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Schválení návrhu v radě města umožní spustit projektovou přípravu dokumentace pro stavební povolení. Na ni SVSMP vyčlenila částku půl milionu korun. „Odhad nákladů stavby je zatím do 20 milionů korun včetně světelné signalizace, dokumentace by jej měla zpřesnit,“ doplnil Aleš Tolar. Reálně by se mohlo s úpravou nebezpečné lokality začít v roce 2025.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu