Strážníci od loňského května odhalili více než šest stovek případů porušujících protialkoholovou vyhlášku

Od začátku května 2022 platí v Plzni městská vyhláška, která reguluje konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Její dodržování kontrolují strážníci Městské policie Plzeň, kteří za dobu osmi měsíců její platnosti odhalili a projednali 655 případů jejího porušení.

Z toho ve 42 případech přistoupili strážníci k odebrání alkoholu a záležitost oznámili věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, dalších 127 jich vyřešili v příkazním řízení na místě a ve zbývajících 486 případů řešili domluvou. Na pokutách strážníci vybrali více než 95 tisíc korun,“ vyčíslila Jana Pužmanová, mluvčí městské policie. Doplnila, že zpočátku po vydání vyhlášky na její účinnost strážníci spíše upozorňovali, jen ve výjimečných případech udělili pokutu. Při udělování výše sankce strážníci zohledňují okolnosti a míru společenské škodlivosti protiprávního jednání. Mezi místa, kde je nejvíce vyhláška porušována, patří především sadový okruh a centrum města.

Takzvanou protialkoholovou vyhlášku schválili zastupitelé města Plzně v loňském březnu, účinnosti nabyla 1. května 2022. Vyhláška zakazuje požívat alkohol ve vymezených lokalitách, dále na zastávkách veřejné hromadné dopravy a v okruhu do 50 metrů od škol a školských zařízení. Podezřelý z porušení této městské vyhlášky je i ten, kdo se na těchto místech zdržuje s otevřenou láhví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

Naopak zákaz pití alkoholu se nevztahuje například na předzahrádky restauračních zařízení, kaváren, barů, ale jen v provozní době těchto podniků. Alkohol si mohou lidé dopřát také při oslavách Silvestra a Nového roku, dále pak ve dnech a v místech, kde se konají kulturní, sportovní a společenské akce a trhy, pokud je v rámci nich povolen prodej alkoholu a při oslavách mistrovských titulů plzeňských sportovních klubů nebo zisku mistrovského titulu národního týmu.
Primárním úkolem Městské policie Plzeň je zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě. S tím souvisí mimo jiné dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu