V noci budou uzavřeny mosty na Belánce. Projdou zatěžovací zkouškou

Mosty přes železniční trať na Klatovské třídě čeká v noci z úterý na středu a ze středy na čtvrtek zatěžovací zkouška, kvůli které bude omezena doprava. Je třeba zjistit stavebnětechnický stav jejich nosných konstrukcí. Výsledek bude sloužit jako podklad pro projekční fázi rozšíření křižovatky na Belánce. Zkoušky jsou naplánovány na noční hodiny, kdy je provoz minimální. Provádí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, které je správcem komunikace.

V noci z 31. října na 1. listopadu bude doprava omezena v čase od 23 do 0:15 hodin a od 4:15 do 5:00 hodin na mostě, po němž vedou jízdní pruhy z centra na Bory. Dojde k uzavření obou pruhů dopravy, na tramvajovou trať bude puštěn pouze jeden směr průjezdu ostatní dopravy. Při průjezdu tramvají v jakémkoliv směru bude provoz ostatní dopravy zastaven poučenou osobou. A v době realizace zatěžovacích zkoušek, tedy od 0:15 do 5:00 hodin dojde k uzavření obou pruhů dopravy, včetně tramvajové trati. Na vedlejším mostě bude puštěn obousměrný provoz.

Ilustrativní obrázek: DIO zatěžovací zkoušky mostů na Klatovské - 1. část směrem na Klatovy (zdroj: ŘSD ČR, Správa Plzeň)

V noci z 1. na 2. listopadu dojde k omezení dopravy na mostu s jízdními pruhy z Bor do centra se stejným časovým harmonogramem a stejnými podmínkami jako den před tím v opačném směru.

Podle informací ŘSD mají plánované zkoušky charakter dynamických zkoušek, při nichž je použito jedno třínápravové vozidlo naložené na celkovou hmotnost 25 tun. „Budou měřeny deformační čáry nosné konstrukce při pomalém přejezdu vozidla a dále bude provedeno dynamické buzení nosné konstrukce tímto vozidlem, které ‚přeskočením‘ přes překážku vyvodí rázový účinek. Odezvy konstrukce na uvedené dynamické zatěžování budou kontinuálně měřeny a následně vyhodnoceny,“ uvedl Pavel Rybár z ŘSD, Správy Plzeň.

„Díky tomu, že jsou zatěžovací zkoušky naplánovány na noční hodiny, kdy je provoz minimální, nás určitě žádný kolaps dopravy nečeká. Zkoušky jsou nutné pro to, aby byl zjištěn aktuální stav nosných konstrukcí mostu. V plánu je totiž rozšíření vytížené křižovatky na Belánce,“ uvedl náměstek primátora města Plzně Aleš Tolar, do jehož gesce spadá oblast dopravy a životního prostředí.

Zatěžovací zkoušky mostů na Klatovské - DIO(pdf, 2,71 MB)

Text: Hana Josefová

 

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu