V Plzni pokračuje projekt Čistý podchod

Magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s neziskovou organizací Point 14 úspěšně pokračuje v projektu Čistý podchod, který byl zahájen již v roce 2014.

Do projektu se zapojují drogově závislí klienti, se kterými navazují kontakt terénní pracovníci organizace s cílem poskytovat jim podporu a pomoc v rámci rehabilitace a sociální integrace.

úklid

Projekt podporuje zejména vybudování základních pracovních návyků a pomáhá tak klientům stát se lépe připravenými pro vstup na trh práce, ale také přispívá k udržování čistoty města Plzně pravidelným úklidem. Důležitou rovinou projektu je změna veřejného mínění a přístup obyvatel města Plzně k uživatelům návykových látek.

V letošním roce se úklidové aktivity rozšířily z podchodu u centrálního autobusového nádraží na nové lokality. Aktuálně zahrnují také podchod u Domažlické/Skvrňanské a prostory pod mostem generála Pattona. Po zimním období byly také zahájeny další úklidy, které budou průběžně pokračovat v nejvíce znečištěných oblastech.

Klienti zapojení do projektu jsou vybaveni novými reflexními vestami, a za odvedenou práci jsou odměněni bagetou a nápojem či stravenkou.

Text: Sofia Sýkorová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu