V Plzni se otevře Západní okruh, veřejnost je zvána na slavnostní akci v neděli 19. února

V Plzni se v neděli 19. února slavnostně otevře Západní okruh. Jde o největší dopravní stavbu v novodobé historii města Plzně a Plzeňského kraje, vyšla na 2,2 miliardy korun. Na slavnostní otevření od 12 do 14 hodin je zvána veřejnost. Lidé mohou přijít pěšky, dojet na kolech, koloběžkách i bruslích. Akci v pravé poledne zahájí slavnostní přestřižení pásky a naváže na něj doprovodný program. Za město Plzeň budou přítomni primátor Roman Zarzycký i další radní. Slavnostní akt se uskuteční při nájezdu na Západní okruh za kruhovým objezdem u Globusu na Lochotíně.

„Mám radost, že je Západní okruh dokončen a už od pondělí začne sloužit řidičům. Jedná se o jednu z důležitých dopravních staveb, od které očekáváme, že uleví centru Plzně od aut a usnadní cestu mezi Borskými poli a Severním předměstím. Věříme, že stavba tato očekávání splní a společně s dalšími opatřeními, které jako město Plzeň chystáme, výrazně zlepší dopravní situaci ve městě. To je naše priorita,“ říká primátor Plzně Roman Zarzycký.

Pozvánka na slavnostní otevření

Během nedělní akce si lidé mohou projít i projet na kolech celou téměř čtyřkilometrovou trasu dokončené II. etapy okruhu. Na procházce trasou bude ve směru od Globusu zhruba po kilometru připraven rovněž doprovodný program. Zázemí i v případě nepříznivého počasí poskytne větší ze dvou biokoridorů, které přes daný úsek přechází. Právě pod ním budou připraveny stany s prezentací partnerů a ukázek techniky. Chybět nebude ani stan s posezením, občerstvením a reprodukovanou hudbou. Rodiny se mohou těšit na aktivity pro děti, ukázky techniky městské i státní policie, zdravotníků, či Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Oficiální program připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s městem Plzeň.

Samotní řidiči se po okruhu poprvé projedou v noci z neděle 19. na pondělí 20. února. Město Plzeň se na stavbě podílelo částkou 305 milionů korun bez DPH. Původně se počítalo s tím, že obchvat bude dostavěn až na jaře. Projekt se však podařilo dokončit s několikaměsíčním předstihem. Částka 305 milionů korun byla určena mj. na výstavbu nových místních komunikací včetně mostních konstrukcí a příslušenství, jako jsou protihlukové stěny, odvodnění, veřejné osvětlení či biokoridor. Město dále financovalo cyklostezky, chodníky, vegetační úpravy nebo trasy optických sítí pro Správu informačních technologií města Plzně. Nedílnou součástí investice jsou přeložky inženýrských sítí.

Západní okruh umožní alternativní spojení Severního Předměstí a Borských polí nejen individuální automobilovou dopravou, ale i tou veřejnou. Od 27. února po něm začnou jezdit nové linky autobusů MHD. Autobusy linky číslo 24, které dosud jezdí z Bor do Zadních Skvrňan, pojedou nově v trase Bolevec-Košutka-Radčice-Křimice-Zadní Skvrňany-U Panasoniku-Bory. Linka číslo 25 bude nově vedena v základní trase Bolevec-Nemocnice Lochotín-Vinice-Radčice-Křimice-Zadní Skvrňany-Podnikatelská-Univerzita.

Druhá etapa městského Západního okruhu vedoucí z Křimické ulice na Karlovarskou navazuje na první část Domažlická – Chebská, která byla zprovozněna v září roku 2014. Délka úseku druhé etapy je 3,3 kilometru, jeho součástí je estakáda přes řeku Mži dlouhá 1,2 kilometru. Součástí stavby je rovněž výstavba mostů, biokoridorů, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, přeložky inženýrských sítí, založení ozeleněných ploch osázených stromy a keři. Stavba vyšla na zhruba 2,2 miliardy korun.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu