Ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a městem Plzeň proběhlo školení zaměřené na otázky zaměstnávání cizinců.

Součástí školení byla teoretická i interaktivní část s cílem účastníky seznámit s pobytovou legislativou, zaměstnáváním cizinců z EU i z třetích zemí. Tématem byla i interkulturní problematika a osvojení komunikačních dovedností pro praktické využití během své práce v komunikaci s cizinci.
Programu se účastnili zástupci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, zástupci městské policie a asistenti prevence kriminality.

Zdroj fotografií: IOM Czechia

Projekt Asistent prevence kriminality je v Plzni úspěšně realizován prostřednictvím magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení s dotační podporou MV ČR od roku 2014. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnáni v rámci Městské policie Plzeň a pracují v součinnosti se strážníky a zejména s mentorem, který byl vybrán z řad zaměstnanců městské policie a řídí jejich činnost.

Město Plzeň má v současné době jednu z největších průmyslových zón v České republice, kde dlouhodobě pracují tisíce Ukrajinců a další do Plzně přišli v souvislosti s válečným konfliktem. Proto ke čtyřem stávajícím romským asistentům přibyli letos v dubnu čtyři asistenti z Ukrajiny. Ti přednostně pracují s ukrajinskou menšinou a jsou nápomocni Policii ČR a Městské policii Plzeň s problémy, které s Ukrajinci jen obtížně řeší. Asistenti rovněž pomáhají i s překonáním jazykové bariéry při seznamování se s právními normami a vyhláškami města Plzně a s navázáním kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb.

Komunitou jsou lépe přijímáni, daří se jim snáze navazovat kontakt a zprostředkovávat důležité informace pro občany z Ukrajiny. Nastavení činností asistentů je široké, díky čemuž zachycují problémy přímo z terénu a snáze hledají jejich řešení.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu