Vedle věznice na Borech bude probíhat cvičení IZS

V pátek 2. prosince od 8 do 12 hodin bude probíhat ve výrobním objektu firmy MEA Metal Applications s. r. o. v Plzni taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Cvičení bude probíhat v nově vybudovaném areálu v prostoru bývalých kasáren u Borského parku vedle Věznice Plzeň.

Po dobu probíhajícího cvičení může být v ulicích Dobřanská a Klatovská třída zvýšený pohyb vozidel složek integrovaného záchranného systému. Policie ČR žádá občany, aby po dobu probíhajícího cvičení dbali zvýšené pozornosti při pohybu po pozemních komunikacích v okolí místa cvičení a respektovali pokynů příslušníků Policie České republiky. Pohyb veřejnosti v okolí místa cvičení nebude omezen. Za případně vzniklé komplikace se předem zástupci IZS omlouvají.

Taktické cvičení složek IZS bude probíhat ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu