Vodárna obnoví vodovod a kanalizaci v ulici Křimická a Jakuba Škardy

Vodárna Plzeň zahajuje obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Křimická a Jakuba Škardy. Práce si vyžádají dopravní omezení. První z nich je platné od 6. 3. 2023 do 14. 4. 2023, kdy se řidičům uzavře ulice Jakuba Škardy. Úplná uzavírka vozovky se týká úseku od křižovatky s ulicí Tichá (včetně části křižovatky) ke křižovatce s komunikací X 5901 (u „Apolla“) a souvisí s ní také uzavírka chodníku. Ve stejném termínu je zde nutné vyblokovat i všechna parkovací stání.
Stavební práce budou zahájeny rekonstrukcí kanalizačních stok v délce 364 metrů, a to v otevřeném paženém výkopu v hloubce od 2,32 metru do 5,54 metru. Následovat bude rekonstrukce vodovodních řadů v délce cca 155 metrů.
Vodárna během realizace zajistí dodávku pitné vody náhradním provizorním zásobováním a o dalších dílčích dopravních omezeních bude veřejnost v předstihu informovat.

Děkujeme řidičům i obyvatelům dotčené lokality za trpělivost.

Dopravně-inženýrské opatření

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu