VÝSTRAHA ČHMÚ

V důsledku sucha platí pro Plzeňský kraj výstraha před nebezpečím vzniku a šíření požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.

Doporučení ke zmírnění následků jevu je nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav a platí od 26.5. 12:00 – do odvolání.

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu