Zvládnu to!

V úterý 15. srpna se magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení zúčastnil spolu s Městskou policí Plzeň návštěvy zátěžového pobytu „Zvládnu to!“, který za finanční podpory odboru bezpečnosti realizovala organizace Ponton, z.s. u obce Dolní Bělá. Týdenní pobyt byl určen pro klienty ve věku 13 až 18 let, kteří navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Pixla.

Zátěžový pobyt pomáhá rozvíjet vlastnosti dětí, jako je vytrvalost a cílevědomost, dále osvojit si praktické dovednosti, které využijí nejen při pobytu v přírodě, ale i později při vzdělávání či uplatnění na trhu práce. Tento program zároveň podporuje prevenci rizikového chování a pomáhá klientům s celkovým začleněním do společnosti. Pobytu se zúčastnili ukrajinsky i česky mluvící klienti a součástí začlenění je i snaha o snižování napětí mezi ukrajinskými a romskými menšinami.

Proto tábor navštívila smíšená dvojice romských a ukrajinských Asistentů prevence kriminality, která klientům řekla něco o své práci, svými zážitky z praxe potvrdily, jak je snadné sklouznout k trestné činnosti a zdůraznily důležitost životních cílů a prevence kriminality.

Na program navázala dvojice strážníků Městské policie Plzeň, která klientům předvedla základy sebeobrany. Klienti si mohli vyzkoušet, jak se bránit proti napadení, jak minimalizovat zranění při útoku a užití donucovacích prostředků.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu